Stadionreglement

Stadionreglement

Velkommen

Vi er glade for å ha deg som gjest. For at arrangementet skal kunne gjennomføres slik at alle føler seg trygge, og at opplevelsen skal bli best mulig, ber vi deg være oppmerksom på følgende:

 • Som gjest er du forpliktet til å akseptere Norsk lov, stadions regelement, FIFAs regelement, UEFAs sikkerhets- og arrangementsbestemmelser, samt rette deg etter de pålagte anvisninger arrangør gir.
 • Gyldig adgangstegn/billett er påkrevd og må forevises på oppfordring. Billetten tilkjenner hvilken plass du er berettiget til. Billetten gir deg ingen anledning til å benytte andre plasser, eller oppholde deg på andre tribuner/seksjoner.
 • Å stå på en tribune som er ment som sittetribune er strengt forbudt under kampens gang.
 • Ingen må oppholde seg i trapper, inngangsarealer, rømningsveier etc. Ingen form for forsering/klatring på gjerder, sperringer etc. er tillatt.
 • Alle må akseptere at arrangøren om nødvendig gjennomfører personlig visitasjon, og at å motsette seg dette vil medføre at du ikke gis adgang til stadion.

Følgende effekter er strengt forbudt å ta med inn på Sør Arena:

 • kniver, våpen eller effekter som kan benyttes som våpen eller som arrangøren anser å være en sikkerhetsrisiko
 • fyrverkeri, jfr. NFFs regelement
 • Røykbokser
 • Flasker av glass eller plast
 • Alkohol eller andre rusmidler
 • Videokameraer/lydbånd
 • Dyr (unntak er førerhund)
 • Bannere, flagg e.l. med kommersielle, religiøse, pornografiske, politiske eller rasistiske budskap
 • Laserpenner e.l.

Voldsom, ukontrollert eller aggressiv opptreden, samt bruk av nedsettende språk er forbudt og kan føre til bortvisning fra arenaen.

Det er strengt forbudt å:

 • ta seg inn på spillebanen
 • kaste ting på andre eller inn på spillebanen
 • vise rasistisk holdning

Det er forbudt å røyke utenom de områder der dette er tillatt.

Arrangøren har ikke ansvar overfor publikum i forbindelse med ulykker, skader eller tap som måtte oppstå under avviklingen av arrangementet.

Arrangøren er ikke ansvarlig for en eventuell forsinkelse eller endring av tidspunkt for arrangementet og er uten ansvar dersom dette påfører tredjeperson konsekvenser.

Billettens kostende refunderes ikke dersom arrangementet blir avbrutt.

Berusede personer bortvises fra stadionområdet.

Det er ikke tillatt å selge eller gi ut gratis effekter/varer/flyveblad e.l. på stadionområdet uten arrangørens skriftelige samtykke.

Stadionområdet er videoovervåket.

Mobiltelefon kan kun benyttes til personlig og privat bruk.

Videresalg av billetter på stadionområdet er strengt forbudt.

Personer som har tatt seg inn på tribuner avsatt for bestemte supportergrupper uten å være medlem av angjeldende gruppe, vil av sikkerhetsmessige årsaker bli flyttet til andre tribuner eller vist bort fra arenaen.

Alle må til en hver tid følge de anvisninger og beskjeder som gis av arrangør, vakter, eller politi.